Shopping Cart

Your cart is empty

CONTINUE SHOPPING
Touchland : Forest Berry 🍓
Touchland : Forest Berry 🍓
Touchland : Forest Berry 🍓
Touchland : Forest Berry 🍓
Touchland : Forest Berry 🍓
Touchland : Forest Berry 🍓
Touchland : Forest Berry 🍓
Touchland : Forest Berry 🍓

Touchland

Touchland : Forest Berry 🍓

550.00 ฿

🍑Touchland : Moisturizing hand sanitizer🍑


เจ้าตัวนี้ไม่เหมือนแอลกอฮอล์ทำความสะอาดแบบแบรนด์อื่นแน่นอน

ตัวนี้เป็น Moisturizer ด้วย สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 99.9% ที่สำคัญมีกลิ่นให้เลือกมากกว่า 8 กลิ่น สาวๆที่รักความสะอาด ควรพกมากกก


ดาราและบล้อกเกอร์บิวตี้ดังต่างชาติเลือกใช้ตัวนี้

 

Scent :

🍉Watermelon

🍦Vanilla Cinnamon

🥒Aloe Vera

🍊Citrus

🍓Forest Berry

🌸Lavender

🍃Mint

☁️Neutral/Unscented


ขนาด 38ml 690 บาท

#touchlandthailand

- +
Touchland : Forest Berry 🍓

Touchland : Forest Berry 🍓

550.00 ฿